• Suomi
 • Svenska
 • English
 • Русский

Hallintojohtaja

Pyhtää on aktiivinen noin 5 200 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa. Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin kunta.

 

Nykyisen hallintojohtajan siirtyessä uusiin tehtäviin etsimme nyt vireään joukkoomme

HALLINTOJOHTAJAA

Pyhtää on menestyvän pienen kunnan prototyyppi. Me emme halua jämähtää nykyiselleen, et sinäkään. Tarjoamme innostavan työilmapiirin, panostuksen kehitykseen, modernit työvälineet sekä kilpailukykyisen palkan. Vuoden 2019 lopussa muutamme Suomen moderneimpaan kunnanvirastoon Pyhtäänlinnaan, avokonttoriin.

Hallintojohtajana vastaat kokonaisvaltaisesti Pyhtään kunnan hallinto-osaston johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä.  Virantäytössä arvostetaan aktiivista ja määrätietoista johtamis- ja kehittämisotetta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Pääset virassasi soveltamaan osaamistasi laajasti. Tunnet kunta- ja hallintolain ja valmistelet kunnanhallitukseen ja valtuustoon käsittelyyn tulevat asiat. Taloussuunnittelu ja kassanhallinta ovat osa toimenkuvaasi. Tietohallinnossa vastaat toimittajasuhteistamme. Toimit kunnanjohtajan läheisenä työparina ja tarvittaessa hänen sijaisenaan.

Sinulta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Käytännön kokemus
kunnallishallinnon johtavissa tehtävissä tai muu kokemus hallinto- ja talousasioiden johtamisesta
katsotaan hakijalle eduksi. Hyvä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä opinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.pyhtaa.fi/hallintojohtaja.
Hakemukset tehtävään palkkatoiveineen pyydetään viimeistään 10.5.2019. Liitä CV hakemukseesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674.

 

Pyhtäällä 24. huhtikuuta 2019

Pyhtään kunta

 

HALLINTOJOHTAJAN TEHTÄVÄKUVAUS

Tehtävänimikkeen mukaiset tehtävät hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaisesti.

 • Hallinto-osaston johtaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Kunnanhallitukseen tulevien asioiden valmistelu
 • Taloussuunnittelu- ja seuranta
 • Toimintasääntöjen ylläpito
 • Kunnanjohtajan sijaistus
 • Neuvonta

A. Keskeisimmät tehtävä-/vastuualueet, joiden toteutumisesta vastaan:

 • Valmistelutehtävät/kunnanhallitus, valtuusto
 • Talousarvion/tilinpäätöksen laadinta yhteistyössä hallinto- ja taloussihteerin kanssa
 • Johtoryhmätyöskentely                      
 • Kassanhallinta
 • Tietohallinto
 • Henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä hallinto- ja taloussihteerin kanssa

B. Muut tehtävät

 • Oman organisaation sisäinen neuvonta, asiakasneuvonta, käännöstyöt, seutukunnallinen yhteistoiminta ym.
 • Hankinta-asioiden koordinointi
 • Kriisitilanteiden johtoryhmätyöskentely
 • Tietosuojavastaava
 • Kansalliskielivastuuhenkilö
 • Talous- ja hallintosihteerin sijaisena toimiminen tämän ollessa poissaolevana tai estyneenä

Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimukset ja hallintosääntö

Siirry tästä Kuntarekryyn lähettämään hakemus