• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Hallintojohtaja

Pyhtää on aktiivinen noin 5 400 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa. Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin kunta.

Tutustu lisää! www.pyhtaa.fi

 

Nykyisen hallintojohtajan jäädessä eläkkeelle etsimme nyt vireään joukkoomme

HALLINTOJOHTAJAA

Me emme halua jämähtää nykyiselleen, et sinäkään. Tarjoamme innostavan työilmapiirin, panostuksen kehitykseen, modernit työvälineet sekä kilpailukykyisen palkan.

Hallintojohtajana vastaat kokonaisvaltaisesti Pyhtään kunnan hallinto-osaston johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä.  Virantäytössä arvostetaan aktiivista ja määrätietoista johtamis- ja kehittämisotetta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Pääset virassasi soveltamaan osaamistasi laajasti. Tunnet kunta- ja hallintolain ja valmistelet kunnanhallitukseen ja valtuustoon käsittelyyn tulevat asiat. Taloussuunnittelu ja kassanhallinta ovat osa toimenkuvaasi. Tietohallinnossa vastaat toimittajasuhteistamme. Toimit kunnanjohtajan läheisenä työparina ja tarvittaessa hänen sijaisenaan.

Sinulta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavan tasoista koulutusta. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnon johtavissa tehtävissä. Hyvä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä opinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tarkempi tehtäväkuvaus alla.

Toivomme, että valittu henkilö aloittaa viransijaisena 1.12.2017. Virka täytetään vakinaisesti 1.4.2018 alkaen.
Tehtävää haetaan sähköisesti TÄÄLTÄ. Hakemukset tehtävään palkkatoiveineen pyydetään viimeistään 8.10.2017. Liitä CV hakemukseesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Olli Nuuttila, puh. 043 820 1000.

Pyhtäällä 8. syyskuuta 2017
Pyhtään kunta

 

HALLINTOJOHTAJAN TEHTÄVÄKUVAUS

Tehtävänimikkeen mukaiset tehtävät hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaisesti.
Hallinto-osaston johtaminen ja toiminnan kehittäminen
Kunnanhallitukseen tulevien asioiden valmistelu
Taloussuunnittelu
Toimintasääntöjen ylläpito
Kunnanjohtajan sijaistus
Neuvonta

A. Keskeisimmät tehtävä-/vastuualueet, joiden toteutumisesta vastaan:
Valmistelutehtävät/kunnanhallitus, valtuusto
Talousarvion/tilinpäätöksen laadinta yhteistyössä hallinto- ja taloussihteerin kanssa
Johtoryhmätyöskentely
Kassanhallinta
Tietohallinto

B. Muut tehtävät
Oman organisaation sisäinen neuvonta, asiakasneuvonta, käännöstyöt, seutukunnallinen yhteistoiminta ym.
Kriisitilanteiden johtoryhmätyöskentely
Tietosuojavastaava
Kansalliskielivastuuhenkilö

 

"Pyhtään kunnassa on hyvä työskennellä – sekä henkilökunta että luottamushenkilöt puhaltavat yhteen hiileen. Työtehtävät ovat monipuolisia, joten ikävystymisestä tai rutinoitumisesta ei ole vaaraa. Olenkin useaan kertaan todennut, että Pyhtään kunta on ollut minulle paras mahdollinen työnantaja."                       

Matti Rupponen
Hallintojohtaja