• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

VASTATUULIVOIMAA

Viime viikolla puolustusvoimat pudotti pommin Kymenlaaksoon: ei tuulivoimaa rannikkovyöhykkeelle!

Kymenlaakso on kaikista Suomen maakunnista kohdannut teollisuuden rakennemuutoksen rajuimmin. Yli 5000 metsä- ja metalliteollisuuden työpaikkaa on hävinnyt vuosikymmenen aikana. Olemme kuin lyödyt kanveesiin, ja lähdössä nousemaan uuden Kaakko Kasvuun-elinkeinostrategian myötä. Nyt tuntuu, kuin valtio vielä potkisi maassa makaavaa estäen yli miljardin euron investoinnit ja suuret kerrannaisvaikutukset maakunnassamme.

Puolustusvoimat perustaa kieltonsa siihen, että rannikon tuntumassa olevat tuulimyllyt häiritsevät tutkahavaintoja. On vaikea ymmärtää, miksi Kymenlaakson rannikolla asiaa ei voida ratkaista, kun esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa on paljon tuulivoimaloita juuri rannikolla. Vähän enemmän sisämaahan myllyjä voisi täällä kaakossa sijoittaa, jos tuulivoimatoimijat maksaisivat 400.000 euroa myllyä kohti nk. kompensaatiota, jolla tutkajärjestelmää voisi parantaa. Summa on lähes kymmenkertainen Pohjanlahden puoleiseen rannikkoseutuun verrattuna.

Nyt siis kymenlaaksolaisilla maksatetaan Suomen puolustuksesta kohtuuton hinta. Tuulivoimatoimijat ovat täällä eriarvoisessa asemassa muuhun Suomeen verrattuna. Tämä ei ole oikein.

Kummallisinta valtion toiminnassa on se, että se on hyväksynyt maakunnallisen tuulivoimakaavan, jonka mukaan esimerkiksi Pyhtäällä on tehty paikallista tuulivoimayleiskaavaa. Tätä työtä valtio on tukenut merkittävällä 70% panoksella. Pyhtäälle sijoittumista harkitsevat viisi tuulivoimayhtiötä ovat sijoittaneet rahojaan selvityksiin ja suunnitteluun. Maanomistajat ovat valmistautuneet vuokraamaan maitaan tuulivoimalle. Kaikki tämä työ olisi nyt menossa hukkaan.

Taistelu tuulivoiman puolesta jatkukoon…

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai:  Aamulla kunnan johtoryhmä. Iltapäivä sote-kumppanuuselvityksen tekninen vuoropuhelu kahden yrityksen kanssa. Illalla kunnanvaltuuston vuoden viimeinen kokous (katsottavissa netistä, www.pyhtaa.fi).

Tiistai:  Aamulla Versön kaavoituksen viranomaisneuvottelu. Iltapäivällä Cursorin hallitus.

Keskiviikko: Aamulla Kymenlaakson kuntajohtajien tapaaminen. Iltapäivällä vuoden lopun valmisteluita.

Torstai: Aamulla maanostoon liittyvä neuvottelu. Puolilta päivin tapaaminen valmennuskonsultin kanssa. Iltapäivällä tapaaminen Versön kehittämiseen liittyen.

Perjantai: Aamulla sote-kumppanuustyöryhmän tapaaminen.

 

Hyvää joulunalusviikkoa kaikille!

Olli

Kommentit

Uutisen suurin "pommi" mielestäni kuitenkin oli seuraavanlainen. Kuinka oli ylipäänsä mahdollista, että tuulivoiman suunnittelu päästettiin jo tälle tasolle kysymättä ensin Puolustusvoimien mielipidettä asiasta? Maamme lähihistoria tuntien ei olisi pitänyt olla mahdotonta ennustaa, että Puolustusvoimat pitävät maamme kaakkoiskulman tutkavalvontaa huomattavan tärkeänä asiana. Tähän kun vielä yhdistetään jo tiedossa ollut tutkimusaineisto tuulimyllyjen vaikutuksesta tutkien toimintaan, niin voin vain ihmetellä työjärjestystä tuulimyllyjä kaavoitettaessa. Kysymykseni kunnan vastuuhenkilöille kuuluvatkin: Minkä takia Pyhtäällä on ollut niin kova kiire, ettei kaikkia tuulivoimaan liittyviä lausuntoja olla odotettu ennen kaavoittamisen aloittamista ja kuinka paljon jo tehty kaavoittaminen on tullut kuntalaisille maksamaan?
Tuulivoimayleiskaavaan liittyvän MIELIPIDE-/vastalausekyselyn tulokset olisi syytä kertoa kuntalaisille. Olisi varmaankin tarpeen myös pohtia, että kenellä Suomessa tai sen maakunnissa on oikeus päättää ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Nyt tätä tuulivoimakaavaa on ajettu eteenpäin tietäen, että tuulivoimayleiskaavaluonnokset on laadittu väärin perustein ja niin, että tuulivoimaloista aiheutuu merkittävää haittaa ihmisille ja ympäristölle. Tulisi muistaa, että vaikka jokin taho rahojaan paikallisesti sijoittaa, niin ei välttämättä ole kyse paikallisten hyvinvoinnista tai sen tukemisesta. Yleisesti kun on tiedossa, että hyvin monet sijoittajat ovat maksimaalisen tuoton perässä ja muut asiat ovat toisarvoista. Huomionarvoista päättäjille: Kun asioista päätetään, niin on välttämätöntä huomioida ihmisten hyvinvointi ja oikeudet riittävän laajalti.