• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Pyhtäällä tapahtuu

Pyhtään kunnan kuten minkä tahansa organisaation on huolehdittava sekä tämän päivän toiminnasta että tulevaisuudestaan. Jotta tulevaisuus on valoisa, on kehityttävä. Vaihtoehtona on näivettyminen.

Kehittyminen tapahtuu monella tapaa. On oltava käsitys siitä, millainen tulevaisuus halutaan. Tätä kutsutaan strategiaksi. On laitettava rahaa investointeihin, että toiminta vastaa tulevaisuuden haasteisiin. On laadittava kaavoja, joilla mahdollistetaan asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja luonnon hyödyntämisen kehittyminen. On kehitettävä toimintaa, usein tietotekniikka hyödyntäen. On markkinoitava kuntaa, jotta se voi houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä kertomalla kunnan vahvuuksista.

Vielä tämän vuoden aikana valtuuston on tavoitteena päivittää strategioita; lähinnä palvelu- ja elinkeinostrategiat. Työ palvelustrategia päivityksen osalta on jo aloitettu valtuustoseminaarissa. Elinkeinostrategian päivitys käynnistyy elinkeinotoimikunnassa vielä syyskuussa. Varsinaisten strategioiden lisäksi tärkeä suunnitelma, jonka kanssa töitä tullaan tekemään, on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Parhaillaan ollaan luomassa pohjaa ensi vuoden toimintasuunnitelmalle, jossa otetaan kantaa investointeihin. Vuosittain tehdään korjausinvestointeja, joilla varmistetaan, ettei korjausvelkaa kerry ja kunnan omaisuus säilyttää arvonsa. Uusien kohteiden luomiseksi investoidaan esimerkiksi kunnallistekniikkaan Motellinrannan ja Kalarannantien rantatonttien alueilla. Elinkeinohankkeet vaativat usein investointeja, mutta ne toteutetaan vasta kun riittävä varmuus hankeen toteutumisesta on olemassa. Tällainen on esimerkiksi Munapirtin vesihuolto, joka on kiinni Versson alueen kehittymisestä.

Kaavoituksen puolella meneillään on toistakymmentä projektia, joista keskeisimmät ovat Munapirtin Versson osayleiskaava, Kirkonkylän osayleiskaava, Kaunissaaren osayleiskaava ja sataman asemakaava, Keihässalmen asemakaava sekä Huutjärven asutusalueen laajennus nk. liikuntamontun tuntumaan. Kaavoitustöistä löytyy tietoa kunnan nettisivuilta.

Toiminnan kehittämisessä sähköisten palvelujen tarjoaminen on ykkösasia. Pyhtää on ollut sähköisten palvelujen hyödyntäjänä tiennäyttäjä. Esimerkiksi täällä mahdollistettiin sähköinen rakennuslupakäsittely ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa. Tänä syksynä käynnistettiin luottamushenkilötoimielinten sähköinen kokousjärjestelmä valtuustosta alkaen.

Kuntamarkkinoinnissa Pyhtää on kertonut mahdollisuuksistaan erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaille. Aiomme jatkaa aktiivista markkinointia, sillä Pyhtää ei voi saada uusia asukkaita, jos potentiaaliset tänne muuttajat eivät tiedä mitään koko paikkakunnasta.

Kunnan kokoon nähden Pyhtäällä on runsaasti kehitystoimintaa. Henkilöstömme on aktiivisesti hakemassa uusia toimintatapoja. Haluamme varmistaa kunnan elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.

                                   

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Iltapäivällä tapaaminen kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Illalla kunnanhallitus.

Tiistai: Puolilta päivin viestintätiimi. Sen jälkeen kuntamarkkinointikampanjan yhteenveto.

Keskiviikko: Lentopaikka-tapaaminen. Illalla ympäristökeskuksen lentopaikkainfo.

Torstai: L&T strategiapäivä - Pyhtään palvelujen kehittäminen.

Perjantai: Vuosilomapäivä.

 

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Lisää uusi kommentti