• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

CURSOR VAI EI?

Seudullamme on viime kuukausina nostettu keskustelunaiheeksi kehitysyhtiömme Cursorin rooli elinkeinojen kehittämisessä. Hamina on jopa irtisanonut palvelusopimuksen Cursorin kanssa päättyväksi vuoden 2014 jälkeen. Kotkassa on kysytty, mitä Cursor on saanut aikaan.

Pyhtäällä asennoiduttiin takavuosina erittäin kriittisesti Cursoriin. Koettiin, että siihen panostetut rahat eivät tulleet Pyhtään hyväksi. Sitten oivallettiin, että tekemällä tiivistä yhteistyötä Cursorin kanssa voidaan saavuttaa paljon enemmän kuin yksin toimimalla.

Yksinkertaistettuna Cursorilla on kahdenlaista toimintaa: yritysten neuvontapalveluja sekä kehittämisprojekteja. Neuvontapalvelut auttavat aloittavia ja kasvuhakuisia yrityksiä vauhtiin. Tyypillisesti apua hakeneet yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, myös pyhtääläiset yritykset. Kehittämisprojektit taas ovat niitä, joilla pyritään seudun elinvoimaisuuden varmistamiseen tulevaisuudessa. Jotkut projekteista tähtäävät pidemmälle tulevaisuuteen, jotkut ovat lyhyemmän tähtäimen etuja hakevia. Projekteihin Cursor hakee rahoitusta, useimmiten EU:n aluekehitysrahastosta. Tämä vaatii omaa erityisosaamistaan, jota vaikkapa Pyhtäällä ei ole.

Kun seutumme on ollut suuren teollisuuden rakennemuutoksen kourissa, on äärimmäisen tärkeää, että löydämme tänne uutta yritystoimintaa. Cursorin tehtävänä on kehitysprojektien ja myyntityön kautta hakea tänne uusia yrityksiä sekä tukea nykyisten kasvua ja siten saada uusia työpaikkoja menetettyjen tilalle. Jatkossa myyntityön rooli on entistä tärkeämpää, jotta seutumme vahvuudet tulevat potentiaalisten tänne sijoittuvien yritysten tietoon.

Pyhtää on sitoutunut elinkeinojen kehittämisessään Cursoriin. ”Uusi Cursor” tulee enemmän panostamaan seutumme, myös Pyhtään myyntiin yrityksille.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai:  Aamulla kunnan johtoryhmän kokous. Puolilta päivin Saaristomarkkina-palaveri. Iltapäivällä tapaaminen valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kanssa.

Tiistai ja keskiviikko: Kunnallisjohdon seminaari Lahdessa.

Torstai: Toimistopäivä. Puolilta päivin Sikasiisti Pyhtää –kampanjan kokous. Illalla Cursorin elinkeinoilta valtuutetuille.

Perjantai: Aamulla seutumme elinkeinopolitiikan yhteistyöryhmä Haminassa. Puolilta päivin lounastapaaminen sisäministeriön kansliapäällikön kanssa, jonka jälkeen arjen Etelä-Kymenlaakson arjen turvallisuus-ohjelman esittelytilaisuus.

Lauantai: Aamupäivällä kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskut: klo 9:15 Haaviston hautausmaa, klo 10:00 Pyhtään kirkon sankarihaudat, klo 10:30 Heinlahden nuorisoseuratalo. Iltapäivällä klo 15:00 Veteraanipäivän juhla Siltakylän seurakuntatalossa (kahvitarjoilu klo 14:15 alkaen). TERVETULOA!

 

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Kommentit

"Tyypillisesti apua hakeneet yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, myös pyhtääläiset yritykset. " Kuinka tämä on tutkittu, kuka on tutkinut ja löytyykö asiasta mahdollisesti nähtävää dokumenttia?
Muotisana "kehittäminen" tarkoittaa liian usein ilman taloudellista vastuuta tehtyä veronmaksajien rahoittamaa hanketta. "Kehittämishankkeiden" konreettiset hyödyt pitäisi olla selkeästi esitetty. Esim. minä vuonna ns. Luontomatkailuhanke Munapirttiin tuo kunnan sijoittamat kymmenettuhannet eurot oikeasti takaisin. t: Kai Kakko, Pyhtääläinen yrittäjä, veronmaksaja ja myös yhteisöveron maksaja
Cursorin vastaus: Cursor mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä painopisteohjelmittain sähköisillä kyselyillä. Asiakastyytyväisyyden tulokset esitellään aina Cursorin johdon raportissa ja tässä vuosien 2012 ja 2011 tulokset. Vuonna 2012 tehtiin 59 kyselyä ja asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 3,21 (asteikolla 4-1). Yhdessä kyselyssä siis vastaajien määrä voi olla suurikin kyselystä riippuen.
Siis 59 asiakastyytyväisyyskyselyä kokonaisuudessaan kaikille yrityksille ja liittyen mihin erityisesti vai ihan mihin vain ja isolla akselilla? Olisi kiinnostavaa tietää, mikä osa-alue on onnistunut ja mikä pystyy vastaamaan tarpeeseen eli onko olemassa dokumenttia muutenkin kuin vain arvio asteikolla 1-4? Tämä varmasti auttaisi asian hahmottamisessa positiivisesti paremmin sillä Cursor kärsii eniten uskottavuutensa puolesta juuri pienyritysten kesken.