• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan lepoa unohtamatta.

Toiminnan tarkoituksena on mm.

  • ehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon
  • edistää lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä
  • tukea koulun ja kodin kasvatustyötä ja lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.

Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

 

Aamupäivätoiminta

Koululaisten aamutoimintaa tarjotaan vain sitä tarvitseville ensimmäisen luokan oppilaille kaikilla kouluilla silloin kun ryhmän koko on vähintään kymmenen lasta. Toimintaa tarjotaan kaikkina koulun työsuunnitelmaan kuuluvina tavallisina työpäivinä poislukien joulu- ja kevättodistusten jakopäivät ja ne päivät jolloin ohjaajilla on esim. koulutusta. Toiminta-aika on päivittäin klo 6.30 alkaen. Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti Huutjärven koulun 6-vuotiaiden varhaiskasvatuksen yhteydessä.

 

Aamupäivätoiminnan maksut

Aamupäivätoimintaan osallistumisesta/paikan varaamisesta peritään hyvinvointilautakunnan hyväksymä asiakasmaksu. Myös elokuulta peritään koko maksu jos toimintapäiviä on yli 10. Aamupäivätoiminnan maksu on aina 40 € / kk.

 

Aamutoimintaan hakeminen

Koululaisten aamutoimintaan haetaan sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä huoltajien jo käytössä olevien tunnusten avulla. Aamutoimintaan haetaan samalla lomakkeella kuin iltapäivätoimintaan, mutta hakijan on kyettävä osoittamaan todellinen tarve aamuhoitoon osallistumiselle. Tarvittaessa ohjeistus lomakkeen täyttämiseen Wilmassa löytyy tästä.

Paikan saaneista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä, mikäli osallistumisensa vahvistaneita lapsia on vähintään 10 toiminnan alkaessa. Ryhmissä, joiden toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa lapsien yhteismäärän tulee olla vähintään 10 ja enintään 13 kerralla yhtä ohjaajaa kohden. Jos oppilasmäärä laskee alle 8, voidaan koko ryhmä irtisanoa. Toimintaa tarjotaan kaikkina koulun työsuunnitelmaan kuuluvina tavallisina työpäivinä poislukien joulu- ja kevättodistusten jakopäivät ja ne päivät,  jolloin ohjaajilla on esim. koulutusta. Iltapäivätoiminnan toiminta-aika on päivittäin klo 12.15-16.30 välillä.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on kahden paikalla. Erityistä tukea saavat oppilaat ovat ensisijaisia hakijoita sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla.

Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden paikat täytetään ensisijaisesti tarveperusteisesti ja tämän jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä mikäli enimmäismäärä täyttyy. Tarveperusteisesti huomioidaan yksinhuoltajaisuus sekä lapsen todellinen iltapäivätoiminnan tarve.

Toisen vuosiluokan oppilaiden paikat täytetään ensisijaisesti tarveperusteisesti ja tämän jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarveperusteisesti huomioidaan yksinhuoltajaisuus sekä lapsen todellinen iltapäivätoiminnan tarve.    
 

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta/paikan varaamisesta peritään hyvinvointilautakunnan hyväksymä asiakasmaksu. Myös elokuulta peritään koko maksu jos toimintapäiviä on yli 10. Iltapäivätoiminnan maksu on 90 €/kk (yli 10 päivää) ja 45 € (max. 10 pv/kk). Jos lapsi ei sairastumisensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet (45€). Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksu ei peritä.

Mikäli lapsi ei aloita aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa huoltajan vahvistuksesta huolimatta, maksu osallistumisesta peritään siihen asti kunnes huoltaja irtisanoo lapsen osallistumisen toimintaan tai ilmoittaa muuttuneesta aloittamisajankohdasta.

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä huoltajien jo käytössä olevien tunnusten avulla. Tarvittaessa ohjeistus lomakkeen täyttämiseen Wilmassa löytyy tästä.

Paikan saaneista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Irtisanoutuminen

Irtisanomisaikana käytetään yhtä kuukautta mikäli lapsen osallistumisen lukuvuodeksi vahvistanut huoltaja joutuu jostain perustellusta syystä irtisanomaan lapsen osallistumisen toimintaan. Jos toiminnan järjestäjä eli Pyhtään kunta joutuu irtisanomaan lasten osallistumisen esimerkiksi taloudellista syistä tai lasten lukumäärän laskiessa alle 8 säännöllisen osallistujan, irtisanomisaikana käytetään myös yhtä kuukautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti / sähköisesti iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

 

Sisaralennus

Pyhtään kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnassa on käytössä lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen sisaralennus siten, että ensimmäisen lapsen kohdalla toiminta laskutetaan täysimääräisenä, muiden saman perheen lasten kohdalla maksua alennetaan 30 %. Alennus koskee samassa osoitteessa asuvia lapsia. 

 

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan koordinaattori Kaisa Silander
kaisa.silander@pyhtaa.fi
040 766 9970 (klo12.30–16.30)
 

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon sekä 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidon laskutus:
Toimistosihteeri Tiina Tura 
tiina.tura@pyhtaa.fi
040 710 4714

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus 2018 - 2019

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2019 - 2020