Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut

Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Attendo

Siirry Attendon sivuille: http://terveys.pyhtaa.fi/ikaihmiset

 

Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle

Pyhtään kunnan ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisen arvokasta ja hyvää elämää. Toimintakyvyltään rajoittuneita pyritään avustamaan palveluiden ja apuvälineiden avulla. Kaiken toiminnan keskiössä on ikäihminen itse ja hänen yksilölliset tarpeensa. Palveluiden pariin ohjataan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Pyhtään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen ja STM, Asiakasmaksut

Kelan asumistuki

Kelan hoitotuki

Säännöllisen kotihoidon asiakas voi Kelan asumis- ja hoitotuen jälkeen tarvittaessa hakea maksualennusta/-vapautusta kotihoidon maksuihin: Alennushakemus kotihoidon maksuihin