Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä valvomalla rakentamista koskevien säännösten noudattamista. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa sekä edistää laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä. Kiinteistörasiteasioista vastaa ensisijaisesti Maanmittauslaitos.

Rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät kunnan sähköisestä asioinnista sekä lomakkeista.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Siltakyläntie 175
49220 Siltakylä

Rakennustarkastaja Eero Mikkelä
eero.mikkela@pyhtaa.fi
044 767 6831

Valmistelusihteeri Sanna Setälä
sanna.setala@pyhtaa.fi
040 710 4709

Faksi: 05 343 1789

Rakennustarkastajan toimistopäivät ovat maanantai ja perjantai klo 8.00–11.00

Sähköinen rakennuslupahakemus:

www.lupapiste.fi