Jätehuolto

Jätehuollon palvelut  Pyhtäällä

Pyhtään jätehuolto

Pyhtään kunnan jätehuollon palvelutehtävät hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy. Palvelutehtäviä ovat mm. saaristoasukkaiden jätehuollon järjestäminen, hyötyjätepisteiden ylläpito, jäteasemapalvelut Heinsuon jäteasemalla ja muut täydentävät palvelut.

Ekomaksu kaikkiin asuinkiinteistöihin

Vuonna 2015 Pyhtäällä otettiin käyttöön ekomaksu, jolla rahoitetaan jätehuollon yleisiä palveluita. Näitä ovat hyötyjätepisteet, jäteasemapalvelut, vaarallisten jätteiden keräykset sekä jäteneuvonta, -tiedotus ja -valistus.

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2014 Pyhtään jätetaksasta ja maksuperusteista 1.1.2015 alkaen. Kokousasiakirjat ja Pyhtään jätetaksa löytyvät Kymen jätelautakunnan nettisivuilta www.kymenjatelautakunta.fi

Hyötyjätepisteet

Jäteasemapalvelut

Pyhtääläisiä palvelee myös Kotkassa sijaitseva Heinsuon jäteasema.

Jätteenkuljetus Pyhtäällä

Kaikkien Pyhtäällä sijaitsevien asuinkiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Pyhtäällä kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa suoraan.

Mantereella sijaitsevat asuinkiinteistöt

Mantereella sijaitsevan kotitalouden tai lomatalouden tulee hankkia jäteastia ja sopia astian tyhjennyksistä suoraan jonkin alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa jätehuoltomääräysten asettamissa rajoissa. Jätteenkuljetuspalveluja tarjoavien yritysten yhteystietoja löytyy esimerkiksi puhelinluettelosta, paikallislehdistä ja internetistä.

Naapurikiinteistöt voivat myös keskenään sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli ns. jätekimpan perustamisesta.

Saaristokiinteistöt

Saaristossa sijaitsevien asuinkiinteistöjen käyttöön perustetaan muutamia lukollisia yhteiskeräyspisteitä, joihin asukkaat voivat viedä jätteensä. Lukollisen yhteiskeräyspisteen käytöstä kiinteistön omistajan tulee sopia Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Pisteen käytöstä peritään vuosimaksu. Tulevien pisteiden sijainnista on kerrottu aluekeräyspisteiden käyttäjille lähetetyissä kirjeissä.

Lisää tietoa uudistuksesta:

Kymenlaakson Jäte

Jätehuoltomestari Vesa Kaivola p. 040 724 2400
Kenttätyönjohtaja Janne Karhu p. 040 847 4288
Asiakaspalvelu p. 05 744 3474 asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
Kymenlaakson Jäte Oy:n nettisivut www.kymenlaaksonjate.fi

Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten Hyvä lukija -osuus 1.5.2015

Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015