• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Verssonkankaan matkailualueen asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloajan jatkaminen

13.03.2020

VERSSONKANKAAN MATKAILUALUEEN ASEMAKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJAN JATKAMINEN

Verssonkankaan asemakaavaehdotukseksen nähtävilläoloaikaa jatketaan. Asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä Pyhtään kunnanvirastolla sekä osoitteessa hankepalvelu.pyhtaa.fi 18.3.2020 saakka.
Mielipiteet asemakaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Siltakylässä 15.3.2020
Kunnanhallitus

FÖRLÄNGNING AV FRAMLÄGGNINGSTIDEN AV VERSÖMALMENS DETALJPLANFÖRSLAG

Framläggningstiden av Versömalmens detaljplanförslag har förlängts.Detaljplanförslaget hålls offentligt framlagt på Pyttis kommunbyrå samt på hankepalvelu.pyhtaa.fi ända tills 18.3.2020Åsikter gällande detaljplanen skall under framläggningstiden sändas skriftligt till Pyttis kommun, adress Motellikuja 4, 49220 Broby eller kirjaamo@pyhtaa.

Broby 15.3.2020
Kommunstyrelsen