• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Verssönkankaan harvennus hakkuut käynnistyvät

18.04.2017

Pyhtään kunnan omistamalla metsäpalstalla Verssönkankaalla Munapirtissä on kaavoitus käynnissä, jonka tarkoituksena on muodostaa alueesta luontomatkailukohde. Tämän vuoksi myös osia metsäalueista käsitellään. Metsänhoitosuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa maaliskuussa 2017.

Harvennushakkuiden tavoitteena on saada metsä luontomatkailukohteeksi soveltuvaksi, lisätä näkymiä merelle ja parantaa puuston kuntoa. Merkittävä osa toimista on pelkkää taimikoiden hoitoa metsurityönä, jotta myös nuorissa metsissä kulkeminen onnistuisi jatkossa helpommin. Toimet eivät koske koko tilaa. Hakkuisiin ei sisälly avohakkuita. Suunnitelma palvelee sekä maisemanhoitoa että hyvää metsänhoitoa. Puukauppa on kilpailutettu ja myyty parhaan tarjouksen tehneelle ostajalle. Puutavara toimitetaan Kymenlaaksolaisiin yrityksiin. Hakkuut alkavat huhtikuun puolenvälin jälkeen, osa töistä tehdään vasta talvikaudella 2017-18.

Alueelta löytyvät asemakaavan, metsäsuunnitelman tai muut luontokohteet on huomioitu hakkuussa jättämällä ko. kohteita toimien ulkopuolelle. Näitä ovat. mm. hiekkarannat, saaret ja luonnontilaiset suot. Ranta-alueita hoidetaan erityisasiantuntijoiden tekemän tarkemman maastokatselmuksen mukaisesti jättämällä ne paikoin luonnontilaan ja paikoin avaamalla näkymiä merelle tai poistamalla heikkokuntoisia puita rakennusten läheltä.

 

HARVENNETTAVAT ALUEET