• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen koronatilanteessa / Distributionen av betalningsförbindelser under coronaepidemin

18.03.2020

Kelan tiedote 18.03.2020, 10:04
 

Pressmeddelande på svenska nedan.

Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen koronatilanteessa

Jos toimeentulotuen asiakas on korona-epidemian vuoksi karanteenissa tai sairastunut ja tarvitsee kiireellisesti maksusitoumuksen elintarvikkeisiin, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä hänen puolestaan.

Kela maksaa toimeentulotuen ensisijaisesti aina rahana asiakkaan tilille. Kiireellisessä tilanteessa, jossa asiakas ei voi odottaa rahansiirtoa, osa toimeentulotuesta voidaan myöntää maksusitoumuksena esimerkiksi ruokakauppaan.

Jos Kela arvioi yhdessä asiakkaan kanssa, että toimeentulotuen tarve on kiireellinen, voidaan sopia, että asiakas noutaa maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä virka-aikana. Vaihtoehtoisesti Kela voi toimittaa maksusitoumuksen eri viranomaisten yhteiseen asiointipisteeseen tai kunnan sosiaalitoimen palvelupisteeseen, jos asiasta on sovittu kunnan kanssa.

Jos asiakas on karanteenissa, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen

Jos asiakas tarvitsee kiireellisesti elintarvikemaksusitoumuksen, mutta on koronaepidemian vuoksi karanteenissa tai sairaana, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä. Jos toinen henkilö asioi ruokakaupassa asiakkaan puolesta, maksusitoumukseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, joka sitoumuksen voi käyttää. Tässä poikkeustilanteessa erillistä valtakirjaa ei edellytetä.

Jos maksusitoumusta ei ole mahdollista noutaa Kelan palvelupisteestä tai asiointipisteestä, Kela voi yksittäistapauksessa selvittää ruokakaupasta, onko maksusitoumus mahdollista toimittaa suojatulla sähköpostilla ruokakauppaan, jos asiakas antaa suostumuksensa.

Jos asiakas ei voi odottaa tuen maksua rahana tilille, ja toinen henkilö ei voi hakea maksusitoumusta ja asioida hänen puolestaan, Kela ratkaisee tilanteen yhteistyössä asiakkaan ja kunnan kanssa.

Apteekit saavat sähköisesti tiedon maksusitoumuksesta

Kun asiakkaalle myönnetään perustoimeentulotuki, hän saa automaattisesti maksusitoumuksen apteekkiin reseptillä määrättyjä lääkkeitä varten. Lääkemaksusitoumus siirtyy Kelasta sähköisesti suoraan apteekkiin.

Sähköiset lääkemaksusitoumukset välittyvät apteekkeihin normaalisti myös korona-epidemian aikana. Jos asiakas ei itse pääse apteekkiin, omainen tai muu henkilö saa asiakkaan lääkkeet esittämällä apteekissa asiakkaan Kela-kortin. Jos omaisella tai muulla henkilöllä ei ole käytössä asiakkaan Kela-korttia, asiakas voi antaa valtuutuksen Suomi.fi:ssä apteekkiasiointia varten.

Lisätietoja

**

Distributionen av betalningsförbindelser under coronaepidemin

Om en kund med utkomststöd är försatt i karantän på grund av coronaepidemin eller har insjuknat och brådskande behöver en betalningsförbindelse för livsmedel kan en annan person hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe.

FPA betalar alltid i första hand utkomststödet i pengar till kundens konto. I brådskande situationer, där kunden inte kan vänta på gireringen, kan en del av utkomststödet beviljas i form av en betalningsförbindelse t.ex. till en matbutik.

Om FPA tillsammans med kunden bedömer att behovet av utkomststöd är brådskande kan man komma överens om att kunden hämtar betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe under tjänstetid. Alternativt kan FPA skicka betalningsförbindelsen till en servicepunkt som är gemensam för flera olika myndigheter eller till ett serviceställe inom kommunens socialservice, om man kommit överens om detta med kommunen.

Om kunden är försatt i karantän kan en annan person hämta betalningsförbindelsen

Om kunden brådskande behöver en betalningsförbindelse för livsmedel, men är försatt i karantän på grund av coronaepidemin eller har insjuknat, kan en annan person hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe. Om en annan person handlar i matbutiken för kundens räkning antecknas den personens namn i betalningsförbindelsen som har rätt att använda den. I den här undantagssituationen krävs ingen separat fullmakt.

Om det inte är möjligt att hämta betalningsförbindelsen på FPA:s serviceställe eller på en servicepunkt kan FPA i ett enskilt fall kontakta matbutiken för att utreda om det är möjligt att leverera betalningsförbindelsen dit som skyddad e-post, förutsatt att kunden samtycker till detta.

Om kunden inte kan vänta på att stödet betalas in på kontot och ingen annan kan hämta betalningsförbindelsen och handla för kundens räkning, avgör FPA i samråd med kunden och kommunen hur man ska gå till väga.

Apoteken får uppgift om en betalningsförbindelse elektroniskt

När en kund beviljas utkomststöd får han eller hon automatiskt en betalningsförbindelse för receptbelagda läkemedel. Betalningsförbindelsen för recept skickas elektroniskt från FPA direkt till apoteket.

De elektroniska betalningsförbindelserna för apotek förmedlas till apoteken normalt också under coronaepidemin. Om kunden inte själv kan ta sig till apoteket kan en anhörig eller en annan person ta ut kundens läkemedel genom att visa kundens FPA-kort på apoteket. Om den anhöriga eller andra personen inte har kunnat få kundens FPA-kort kan kunden ge en fullmakt via Suomi.fi för skötsel av apoteksärenden.

Närmare information