• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Tiedote rakennusinventoinnin maastotöistä

14.07.2017

Kaunissaaren alueelle ollaan laatimassa rakennusinventoinnin päivitys alueen yleiskaavoitukseen liittyvänä selvityksenä. Tutkimus on maankäyttö- ja rakennuslain (9§) edellyttämä kaavan perusselvitys. Rakennukset dokumentoidaan valokuvaamalla ja kirjaamalla niitä koskevat tiedot ylös. Inventointi suoritetaan rakennusten ulkoarkkitehtuurin sekä ympäristöllisten ja kulttuuristen seikkojen pohjalta. Inventointi ei kohdennu rakennusten sisätiloihin.

Rakennusinventoinnin maastotyöt suoritetaan ajalla 9.-10.8.2017. Rakennusinventoinnin on tarkoitus valmistua syksyn 2017 aikana. Inventointi ei tuo velvoitteita omistajalle.

Lisätietoa rakennusinventoinnista voi tiedustella:

Maastotöistä vastaava

Ramboll oy
Tiina Heikkilä, puh. 040 139 5193, tiina.heikkila@ramboll.fi

Kaavoituksesta vastaava

Pyhtään kunta
Pirjo Kopra, puh. 040 832 1321, kunnanvirasto@pyhtaa.fi