• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Sisäilmaryhmän muistio 19.11. pidetystä palaverista

23.11.2018

ANALYYSIVASTAUS

MUISTIO

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Sovitut toimenpiteet

Meneillään olevan uusinta kuitunäytteenoton jälkeen luokkatilan 1112 siivoustasoa tehostetaan ja siivottavuutta parannetaan. Etenkin hyllyjen päällisten siivottavuuteen kiinnitetään huomiota, että yläpölyjen puhdistaminen helpottuu.

Valitaan sisäilmaryhmään uusi vanhempainedustaja. Vanhempainedustajaa kysytään luokassa 1112 opiskelevan luokan huoltajista.

Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimien vaihtamista suunnitellaan.

Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.

Oireilua seurataan oppilaiden ja henkilökunnan osalta. Oppilaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilöstö on yhteydessä työterveyshoitoon ja rehtoriin.