• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Pyhtään kunta hakee elinvoimainsinööriä

14.10.2019

 

Elinvoimainsinöörinä vastaat kokonaisvaltaisesti Pyhtään kunnan maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta sekä mittaustoimesta. Roolisi kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisessa yhdessä kunnanjohtajan kanssa on keskeinen. Virantäytössä arvostetaan projektinjohtamiskokemusta, aktiivista ja määrätietoista kehittämisotetta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Pääset virassasi soveltamaan osaamistasi laajasti. Sinulla on kokemusta maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, mielellään sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Avaintehtäväsi, kunnan maankäyttöpolitiikan ja kaavoitustyön toteuttaminen on kunnan elinvoiman kulmakiviä. Vastuullesi kuuluvat lisäksi kunnan mittaustoimi sekä liikennejärjestelmätyö. Hyödynnät ja hallitset työssäsi digitaalisia järjestelmiä, unohtamatta aktiivista vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

Toimit kaavoitustoimikunnan esittelijänä. Raportoit kunnanjohtajalle, toimien hänen läheisenä työparinaan ja tiiviissä yhteistyössä myös kunnan teknisen osaston kanssa. Osallistut työssäsi seudulliseen kaupunkiseutusuunnittelu työryhmään (KASSU) sekä seudulliseen liikennejärjestelmätyöskentelyyn.

Katso lisää täältä:

http://www.pyhtaa.fi/elinvoimainsinoori