• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

PYHTÄÄN KOTIHOITO KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA

20.03.2020

PYHTÄÄN KOTIHOITO KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA
TERVEYSTALO
19.3.2020/ palveluesimies MS

 

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti. Tilapäisen avun tarve voi lisääntyä pandemian edetessä.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. lääkkeenantoautomaatti) tai vointia voidaan arvioida puhelinsoittojen avulla.

Koronaviruspandemian aikana kotihoidon/ terveyskeskuksen tukipalveluja on jouduttu keskeyttämään/ rajaamaan hallituksen antamien ohjeiden mukaan, jotta suojattaisiin riskiryhmässä olevia henkilöitä virustartunnoilta:

  • Palvelutalo Mäntyrinteen päiväkeskus-, ryhmä- ja saunapalvelutoiminta keskeytetään (saunapalvelua annetaan vain muutamille henkilöille yksitellen välttämättömissä tilanteissa)
  • Fysioterapeutin pitämät ryhmät keskeytetään terveysasemalla ja palvelutaloissa
  • Hoivahovissa ja Mäntyrinteessä on vierailukielto (tästä poiketaan vain erityisen poikkeuksellisista syistä)
  • Ruokailuja ei järjestetä isoissa ryhmissä palveluasumisessa
  • Kohti työtä ry:n kotitalkkaritoiminta on keskeytetty

Tukipalvelujen keskeytyminen on lisännyt palvelujen tarvetta kotihoidossa, joten asiakkaiden palvelujen määrää joudutaan mahdollisesti asiakaskohtaisesti rajaamaan.

Kotihoitoon suunnataan tarvittaessa lisäresursseja pandemiasuunnitelman mukaan.

Kohti työtä ry on laajentanut ikääntyneiden kauppapalvelua 17.3.- 13.4.2020 väliselle ajalle ma- pe klo 8-15 tarkemmin liitteessä, jota voi jakaa.

 

Kotihoidon henkilöstö noudattaa kotikäynneillä THL:n ohjetta Hygieniakäytännöt asumispalveluyksikössä ja kotihoidossa. Suojavarusteita käytetään ohjeiden mukaan. Mahdolliset uudet THL:n ohjeet otetaan heti käyttöön. Kotihoidon henkilöstö on pieni, joten asiakkaille ei aiheudu erityistä riskiä hoitohenkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi.

 

Kotihoidon tai terveyskeskuksen työntekijät eivät tule sairaana töihin. Jos työntekijä on saapunut ulkomailta, hän on poissa työstä/ tekee etätyötä 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen.

 

Tiedote PDF-muodossa