• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Lainelantien kaatopaikan ympäristöriskit ja kunnostuskustannukset selvitetään

27.08.2018

TIEDOTE 27.8.2018

PYHTÄÄN LAINELANTIEN VANHAN KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖRISKIT JA KUNNOSTUSKUSTANNUKSET SELVITETÄÄN

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pyhtään kunta selvittävät yhteistyössä Pyhtään Lainelantien vanhan kaatopaikan ympäristöriskit, kestävimmän kunnostusmenetelmän sekä kunnostuskustannukset. Kaatopaikka-alueella ei ole aikaisemmin suoritettu ympäristötutkimuksia.

Lainelantien laiton kaatopaikka on toiminut vielä 2000-luvulla ja sinne on tiettävästi viety teollisuus- ja rakennusjätteitä sekä ongelmajätteitä. Alue on kooltaan noin 1 ha ja se sijaitsee haja-asutusalueella. Natura-alueeksi luokiteltu meri on 300 m etäisyydellä. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Alueella tehdään laajoja maaperätutkimuksia ja otetaan vesinäytteitä. Maastotutkimukset toteutetaan viikolla 35. Kohteen tutkimusraportti valmistuu viikolla 43. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy. Selvitystyö on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (http://www.maaperakuntoon.fi/), jossa tutkitaan vuosittain 40 -50 pilaantuneeksi epäiltyä kohdetta.

Lisätietoja antavat
Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja, lulu.ranne@ely-keskus.fi, puh. 040 8422625, sähköposti: lulu.ranne@ely-keskus.fi
Pyhtään kunta, Janne Kaulio, puh. 044 3575503, sähköposti: janne.kaulio@pyhtaa.fi
Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Juha Setälä, puh. 040 7769654, sähköposti: juha.setala@ramboll.fi