• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi

19.03.2020

Osassa Kelan palvelupisteistä henkilökunta siirtyy etätyöhön hoitamaan puhelinpalvelua, minkä takia osa palvelupisteistä suljetaan toistaiseksi. Asiakkaita ohjeistetaan hoitamaan Kela-asiansa verkossa ja puhelimitse.

Kela pyrkii estämään koronaviruksen leviämisen asiakkaidensa ja henkilökuntansa keskuudessa. Osa Kelan palvelupisteistä suljetaan kahdeksi viikoksi tai siihen asti, kunnes ne on taas turvallista avata.

Tarkista palvelupisteiden aukioloajat verkosta.

Verkossa, postitse tai puhelimitse

Asiakkaita kehotetaan ensisijaisesti toimittamaan hakemukset ja liitteet verkon asiointipalvelussa. Asiointipalvelusta näkee myös, jos jokin liite puuttuu tai hakemusta pitää muuten täydentää.

Niitä asiakkaita, jotka eivät asioi verkossa, ohjeistetaan toimittamaan hakemukset ja liitteet Kelaan postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kelan verkkosivuilta.

Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse. Jos selvitettävää on paljon, puhelinpalveluun voi myös varata ajan.

Turhaa soittamista vältettävä

Kela pyytää asiakkaita välttämään soittamista Kelan puhelinpalveluun, jos asia ei ole kiireellinen tai asiakaspalvelun ratkaistavissa. Asiakaspalvelussa ei esimerkiksi voida vaikuttaa hakemusten käsittelyn aikatauluun eikä kertoa, milloin päätös tulee. Jos asiakkaalta odotetaan toimenpiteitä tai lisätietoja, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Ohjeita asiakkaille on koottu Ajankohtaista koronatilanteesta -sivulle. Sivua päivitetään tilanteen kehittyessä.

Lue lisää

**

FPA stänger en del serviceställen tillfälligt

På en del av FPA:s serviceställen övergår personalen till distansarbete och att betjäna per telefon, och därför stängs dessa serviceställen tillfälligt. Kunderna uppmanas att sköta sina FPA-ärenden på nätet eller per telefon.

FPA gör sitt bästa för att förhindra spridningen av coronaviruset bland kunderna och personalen. Därför stängs en del av FPA:s egna serviceställen för två veckor eller tills det åter är tryggt att öppna.

Kontrollera serviceställenas öppettider på nätet.

På nätet, per post eller per telefon

Kunderna uppmanas i första hand att lämna in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. I e-tjänsten kan man också se om det saknas någon bilaga eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Kunder som inte använder e-tjänsten instrueras att skicka ansökningar och bilagor till FPA per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

De flesta FPA-ärenden går att sköta per telefon. Man kan också boka en tid för betjäning per telefon.

Undvik onödiga telefonsamtal till FPA

FPA ber kunderna undvika att ringa telefontjänsten om ärendet inte är brådskande eller om det inte kan avgöras av kundservicen. Kundservicen kan exempelvis inte påverka hur snabbt ansökningar handläggs och kan inte heller säga när beslut meddelas. Om kunden behöver vidta åtgärder tar FPA kontakt.

Instruktioner för kunderna har samlats på webbsidan Aktuellt om coronavirusläget. Webbsidan uppdateras allt eftersom situationen ändras.

Läs mer