• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kaavoja nähtävillä

17.04.2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti pidetään

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KAAVALUONNOS / HUUTJÄRVEN LIIKUNTAPUISTO
sekä
SILTAKYLÄN MOTELLIN ALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS / MOTELLINRANTA

julkisesti nähtävänä Pyhtään kunnanviraston teknisellä osastolla sekä osoitteessa hankepalvelu.pyhtaa.fi seuraavasti:

-Huutjärven liikuntapuisto 18.4-2.5.2018. Kaavasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 24.4.2018 klo 18.30 Huutjärven koululla.
-Motellinranta 18.4.-17.5.2018

Mielipiteet ja muistutukset kaavoista on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra, puh. 040 8321321, pirjo.kopra@pyhtaa.fi ja

-Huutjärven liikuntapuisto Maarit Suomenkorpi, Tengbom Oy, 050 415 3009, maarit.suomenkorpi@tengbom.fi
-Motellinranta Jarkko Kukkola, Sitowise, puh. 040 1508315, jarkko.kukkola@sitowise.fi