• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedote

27.05.2019

Kaakkois-Suomen tienpidon rahoitus on nyt erittäin niukkaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2019-2023 on valmistunut ja se julkaistaan vain internetissä. Nettisivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivut löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi-tienpidon-ja-liikent....

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus on nyt erittäin niukkaa ja lisäksi aikaisempien vuosien korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelman määrärahat ovat myös loppuneet.
Tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen, teiden ja siltojen kunnossapito ja liikenneturvallisuustyö kuuluvat ELY-keskuksen perustehtävään. Alueella ei toteuteta tänä vuonna yhtään rakennushanketta ELYn toimesta.
Sivuja päivitetään tarpeen mukaan. Otamme mielellämme palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta osoitteeseen: kari.halme@ely-keskus.fi, p. 0295 029 161.

 

Teitä ja liikennettä varten

Jyrki Karhula
Johtaja

Liikenne- ja infrastruktuuri
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kauppamiehenkatu 4, PL 1041, 45101 Kouvola
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi