• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Hiekoitushiekan poisto, kadut, kentät, pihat

07.04.2017

Hiekan poisto suoritetaan keväällä kun lumi ja jää on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita.

Milloin työ on suoritettava

  • kaikissa kunnossapitoluokissa sääolosuhteiden salliessa maalis-/huhtikuussa. Hiekanpoisto pyritään tekemään vappuun mennessä.

Hiekoitushiekka voidaan käyttää luiskien hoitoon. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla. Hiekanpoistossa käytetään keräävää harjakonetta, jossa on kastelulaite pölyämisen ehkäisemiseksi.

Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Vain erikseen sovittaessa hiekoitus- hiekka voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali toimitetaan tilaajan osoittamaan

paikkaan.

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä. Hiekan poisto on useimmiten ajoitettava 1.kunnossapitoluokkaan kuuluvilla

väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.