• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

ESI- JA PERUSOPETUKSEN ALOITTAMINEN 2019

12.02.2019

Pyhtään suomenkielinen peruskoulu
ESI- JA PERUSOPETUKSEN ALOITTAMINEN 2019

Esiopetukseen osallistuminen (26 a §)
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Suomenkielistä esi- ja perusopetusta antavia lähikouluja ovat Hirvikosken, Huutjärven ja Suur-Ahvenkosken koulut.

Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2013 syntyneet lapset.
Ilmoittautuminen: Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä. Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää henkilökohtaista Wilma-tunnusta. Tunnus ja kirjautumisohjeet lähetetään huoltajille postitse viikolla 7. Sähköinen esikoulun aamu- ja iltapäivähoidon hakemus täytetään osoitteessa www. pyhtaa.fi.

Perusopetukseen ilmoittautuvat ensimmäisen luokan syksyllä aloittavat oppilaat.
Ilmoittautuminen: Perusopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan (1 ja 2 luokat) hakeminen tapahtuvat sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä huoltajien jo käytössä olevien tunnusten avulla.

Mikäli Teillä ei ole Internet-yhteyttä, voitte käydä tekemässä ilmoittautumisen sähköisesti Pyhtään kirjastossa tai kunnanviraston aulassa.

Ruotsinkielisestä esiopetuksesta vastaa Pyttis svenska skola, joka sijaitsee Purolassa.

Lisätietoa:
lmoittautumiset: koulutoimisto, puh: 040 512 9326
Esikoululaisten päivähoito: Mari Peltola, puh. 044 767 6671
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Kaisa Silander, puh. 040 766 99 70             

Siltakylä 12.2.2019
Hyvinvointilautakunta

 

Pyttis svenska skola
ANMÄLNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEUNDER-VISNINGEN OCH MEDDELANDE OM NÄRSKOLA TILL FÖRSTA KLASSEN 2019

Deltagande i förskoleundervisning (26 a §)
Året innan läroplikten inleds ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.
Pyttis svenska skola i Svartbäck är närskolan för svenskspråkiga barn i Pyttis.

Till förskoleundervisningen kan anmälas år 2013 födda barn. Anmälan till förskolan görs elektroniskt via Primus-programmets webbanslutning Wilma. Den elektroniska anmälan förutsätter ett personligt Wilma-lösenord som skickas till vårdnadshavaren per post veckan 7. Ansökan till dagvården görs elektroniskt på Internet www.pyhtaa.fi.

Anmälningen till första klassen samt ansökan till  och eftermiddagsverksamheten (klass 1 och 2) görs också via Wilma med nuvarande lösenord.

On du inte har Internet-förbindelse har du möjlighet att göra elektronisk anmälan på biblioteket eller kommunkansliet.

Tilläggsuppgifter:
Anmälningar: skolbyrån, tfn 040 512 9326
Dagvård till förskolebarn: Mari Peltola, tfn 044 767 6671
Morgon- och eftermiddagsverksamhet: Kaisa Silander, tfn. 040 766 9970

Broby 12.2.2019                
Välfärdsnämnden